Tersoal.

Wettersportbedriuw Lege Geaen ligt in het dorp Tersoal.

Tersoal is een dorp met ongeveer 350 inwoners in de agrarische streek de “Lege Geaen“.
Het is een actief dorp met een rijk verenigingsleven.

Tersoal werd vroeger het ‘Klein Venetië' van Friesland genoemd vanwege zijn vaarten en slootjes, die door het dorp liepen, en zijn nostalgische bruggen.
In de zestiger jaren is het uiterlijk van het dorp door de ruilverkaveling Sneeker Oudvaart sterk veranderd.
Vaarten en bruggetjes zijn verdwenen, maar de gemoedelijke sfeer is altijd gebleven.

Tegenwoordig heeft het water vooral een recreatieve waarde.
De Tersoalstersluis vormt de vaarverbinding voor de kleine recreatievaart naar het Sneekermeer.
Zo kan men naar de Friese meren of de Middelzeeroute varen.

Buorren 2
9014 CE Tersoal
tel. 0515 - 521 304
Erik 06 - 223 738 33
Jikke 06 - 233 268 94