Algemene voorwaarden

Winterberging bij Wettersportbedriuw Lege Geaen.

De stalling van de winterberging loopt van 1 oktober tot 1 april.

Wij hanteren de volgende voorwaarden:

  • Uw schip dient verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid en Volledige cascodekking. Het stallen in de loods geschiedt dan ook voor uw eigen risico, omdat eventuele schade voor ons bedrijf onverzekerbaar is. Het is van belang dat u dit meldt bij uw eigen verzekering.
  • Gasflessen en/of brandstoftanks mogen tijdens de stalling niet aan boord, in de loods of op ons terrein worden geplaatst.
  • De buitenboordmotor mag geen brandstoffen meer bevatten.
  • Klein onderhoud en eigen werkzaamheden aan uw boot zijn mogelijk na overleg, mits de andere huurders daarvan geen hinder ondervinden en er geen schade kan ontstaan.
  • In de loods mogen geen grote reparaties en laswerk plaats vinden.
  • In de loods mag niet gerookt worden.
  • De schepen in de haven liggen er op eigen risico.
  • De winterstalling loopt van 1 oktober tot 1 april, wanneer uw boot langer blijft liggen is dit na overleg mogelijk. U kunt dan een zomerstalling aanvragen.
  • U ontvangt een factuur vanaf oktober en dient deze 14 dagen na ontvangst te betalen.
  • Schade op welke wijze dan ook veroorzaakt, welke voortvloeit uit nalatigheid van opdrachtgever blijft volledig voor de rekening van de opdrachtgever.
Deze voorwaarden zijn vastgelegd op 1-9-2011.
De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK.
U kunt ze vinden bij Wettersportbedriuw Lege Geaen,
KVK nr. 518829060000

terug
Buorren 2
9014 CE Tersoal
tel. 0515 - 521 304
Erik 06 - 223 738 33
Jikke 06 - 233 268 94